Noves publicacions a la revista Edutec-e

A continuació es presenten dues noves publicacions que s’han realitzat a la revista Edutec-e:

Borao Moreno, L., & Palau Martín, R. (2016). Análisis de la implementación de Flipped Classroom en las asignaturas instrumentales de 4º Educación Secundaria Obligatoria. Edutec. Revista Electrónica De Tecnología Educativa, 0(55). (web)

Fornons Jou, V., & Palau Martín, R. (2016). Flipped Classroom en la asignatura de matemáticas de 3º de Educación Secundaria Obligatoria. Edutec. Revista Electrónica De Tecnología Educativa, 0(55). (web)

eduteceEls comentaris estan tancats.