Projectes d’Innovació

Innovació | Recerca |Transferència


PDP 150x150 COMDID Logo 150 mobilecom Estratègia formativa per al desenvolupament de la competència digital docent mitjançant la creació col·laborativa de material didàctic
active learning group The training of future Competencias para la docencia en Diseño, producción y evaluación .
L’avaluació inicial de la competència Aplicacions didàctiques de la cònsola PR@CTIC Experiència pilot d’innovació docent, títol de mestre d’educació infantil (1r. i 2n. curs).
Arpendre Competencies de Treball en Equip i Planificació – Organització a la Universitat (ACTEPO) COMPTIU Experiència pilot d’innovació docent, títol de mestre d’educació infantil (1r. curs) Comunitats virtuals d’aprenentatge (COVA)
CREDEFIS