SIMUL@

simula web

Web del projecte

blog simula

Blog del projecte


Presentació | Objectius i Metodologia | Resultats

L’aprenentatge de competències transversals a la Universitat és un sistema complex, que requereix el canvi de metodologies docents. El suport d’entorns tecnològics que simulen situacions professionals pot augmentar l’eficàcia dels processos d’aprenentatge.
SIMUL @: avaluació d’un entorn tecnològic de simulació per a l’aprenentatge de competències transversals a la universitat és un projecte finançat pel MEC en el marc de la convocatòria d’I + Dl any 2007, que pretén avançar en la investigació d’aquesta temàtica.
L’objectiu nuclear que vertebra el projecte és determinar el valor formatiu dels entorns tecnològics de simulació per al desenvolupament de competències transversals a la universitat; concretament les competències de Planificació i organització i Treball en equip.
En el desenvolupament del projecte, coordinat per la Universitat Rovira i Virgili, estan implicades universitats de diferents països (Espanya, Alemanya, Portugal) component un equip multidisciplinari que integra experts en l’àmbit de l’educació i de la tecnologia.
El marc d’execució previst en el disseny original del projecte es concreta en titulacions de Turisme i d’Educació (grau i màster).
Aquest seminari pretén compartir informació sobre el contingut i desenvolupament del projecte de manera que els seus resultats puguin ser difosos tant per la comunitat universitària com per altres sectors vinculats amb la formació dels titulats universitaris i la seva posterior inserció en el món laboral.

Participants:
Mercè Gisbert Cervera Universitat Rovira i Virgili
José María Cela Ranilla Universitat Rovira i Virgili
Luis Marqués Molías Universitat Rovira i Virgili
Mar Camacho Martí Universitat Rovira i Virgili
Josep Holgado García Universitat Rovira i Virgili
María Montserrat García Famoso Universitat Rovira i Virgili
Núria Molné Vallvé Universitat Rovira i Virgili
Janaina M. de Oliveira Universitat Rovira i Virgili
Annachiara Del Prete Universitat Rovira i Virgili
Miquel Àngel Bové Sans Universitat Rovira i Virgili
Noemí Rabassa Figueras Universitat Rovira i Virgili
Misericordia Domingo Vernis Universitat Rovira i Virgili
Dolors Setó Pàmies Universitat Rovira i Virgili
Ramon Palau Martín Universitat Rovira i Virgili
Juan González Martínez Universitat Rovira i Virgili
Cinta Espuny Vidal Universitat Rovira i Virgili
Xavier Carrera Farran Universitat de Lleida
Sofia Isus Barado Universitat de Lleida
Isabel del Arco Bravo Universitat de Lleida
Jordi Coiduras Rodriguez Universitat de Lleida
Cristina Torrelles Nadal Universitat de Lleida
Jorgina Roure Nuibó Universitat de Lleida
Jens Siemon Universitat de Hamburg
Tramm Tade Universitat de Hamburg
Karin Wirth Universitat de Hamburg
Paulo Dias Universitat do Minho

 

Programa d’ajuts:
1_Min_Cien_Innologo argetRef. 2014 ARMIF 00039
  • Convocatòria
  • Resolució

EPO:

AGILITY logo_cenfim
PARC CIENTIFIC I TECNO UNIFORM
VIRTUAL