SIMUL@B

EdMedianoyr-290

Nova comunicació a congrés

Els passats dies 28 i 30 de juny es va realitzar a Vancouver, Canadà, el L’EdMedia 2016. En aquest s’hi
va presentar una comunicació resultant d’aquest projecte.

 profesorado

Nova publicació

S’ha acceptat l’article proposat a la revista: Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado.


Presentació | Objectius i Metodologia | Resultats

Els reptes de la Societat del Coneixement necessita un docent capaç d’integrar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en el disseny dels processos d’aprenentatge; però, els estudis més recents evidencien mancances en els docents en exercici i en formació en el conjunt de l’Estat pel que fa a la seva competència digital docent (competència que permet integrar les TIC en l’aprenentatge per fer-lo més eficaç). A partir d’aquest context, el projecte Simul@b: Laboratorio de simulaciones 3D para el desarrollo de la competencia digital docente (ref. EDU2013-42223-P) proposa dissenyar un laboratori virtual que s’insereixi en els plans de formació dels futurs mestres encaminat a garantir l’adquisició de la seva competència digital docent. Aquest laboratori virtual part de les enormes possibilitats educatives dels mons virtuals (entorns de simulació 3D) i s’orienta sota els principis de la pedagogia transformativa, que busca aprenentatges d’alta qualitat que impliquin una veritable transformació del discent adult. Metodològicament, el procés de disseny d’aquest laboratori virtual es guiarà per els principis de la investigació per al disseny educatiu (EDR), que després d’un procés de fonamentació i disseny inicial buscarà la validació del laboratori tenint en compte diferents prototips successius progressivament més consistents, més pràctics i més eficaços.
Participants:
Mercè Gisbert Cervera Universitat Rovira i Virgili
José María Cela Ranilla Universitat Rovira i Virgili
Mar Camacho Martí Universitat Rovira i Virgili
Luis Marqués Molías Universitat Rovira i Virgili
Josep Holgado García Universitat Rovira i Virgili
Juan González Martínez Universitat Rovira i Virgili
Ramon Palau Martín Universitat Rovira i Virgili
Janaina M. de Oliveira Universitat Rovira i Virgili
Virginia Larraz Rada Universitat d’Andorra
Francesc Marc Esteve Mon Universitat Rovira i Virgili
Vanessa Esteve González Universitat Rovira i Virgili
Cinta Espuny Vidal Universitat Rovira i Virgili
José Luis Lázaro Cantabrana Universitat Rovira i Virgili
Jordi Coiduras Rodríguez Universitat de Lleida
Xavier Carrera Farran Universitat de Lleida
Programa d’ajuts:
2011-Web-EconomiaC-63px