Projectes de Transferència

Innovació| Recerca | Transferència


Redacció del pla estratègic. Ajnt Sénia Recomanacions per la millora de l’organització de l’oferta de formació professional de les comarques del Tarragonès, Baix Camp, Montsià i Priorat. Elaboració d’un diagnòstic de l’oferta de formació professional al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre Solucions d’assessoria, gestió i implementació audiovisual i informàtica de Catalunya S.L. (SAGIAIC)
Programes educatius a través d’Internet. Manteniment 2008 Elaboració del diagnòstic de gènere i disseny del pla de política de les dones Programes educatius a través d’internet Mancomunitat de la taula del Sénia.
Digitalització, catalogació i comunicació de resultats d’investigació sobre jaciment d’Atapuerca III Fase del mapa de recursos educatius 2005 III Fase del portal educatiu 2005 Programes online 2004
Portal educatiu dintre de la III fase del PEC 2003 implantacio Assessoria i assistència tècnica. III Fase del projecte educatiu de ciutat (PEC 2003)
Mapa de recursos educatius 2003 dintre de la III fase del PEC. Portal educatiu de la ciutat de Tarragona a Internet. Programes educatius a través d’Internet. Mapa de recursos educatius 2002.
II Fase del projecte educatiu de la ciutat de Tarragona 2002. Projecte d’investigació i desenvolupament Realització del projecte GRIM Ajuntament de Reus
Projecte educatiu de ciutat Projecte Educatiu de Ciutat 1 Organització d’un equip de treball per al desenvolupament de material didàctic i guies didàctiques Imagen16