Publicacions 2017

Publicacions  |  Comunicacions  |  Tesis


A continuació es presenten les publicacions realitzades pel grup de recerca ARGET (Applied Research Group of Educational Technology) del Laboratori, i altres publicacions en les quals hem participat:

2017 2016/2015 2014/2013 2012/2011 2010/2009 2008/2007 Anteriors

2017:

pixelbit peque Esteve-González, V.; González, J.; Gisbert, M.; Cela, JM. (2017). La presencia social en entornos virtuales 3D: reflexiones a partir de una experiencia en la Universidad. Pixel-Bit. Revista de medios y educación, 50, 137-146. (web)

- -

2017 2016/2015 2014/2013 2012/2011 2010/2009 2008/2007 Anteriors