Ponència a ScolarTIC

El Dr. Francesc Esteve va realitzar una ponència a ScolarTIC, la xerrada es titula “Remezclando contenidos, metodologías y TIC” un tema escencial per als docents del segle XXI. Així doncs, els docents actuals no només han de saber utilitzar les TIC, sinó que també han d’integrar-les i remesclar-les amb les estratègies didàctiques, treballant continguts i desenvolupant habilitats i competències de manera activa, significativa i motivadora.Els comentaris estan tancats.